Na Odboru za financije i proračun razmotren prijedlog Godišnjeg izvještaja lanjskog proračuna

Na jutrošnjoj sjednici Odbor za financije i proračun razmotrio je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog sela za 2014. godinu. Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Ivica Bošnjak, a nazočili su gradonačelnik Stipo Velić i predsjednik Gradskog vijeća Željko Ivaniček.

Kako je pojasnila voditeljica Odsjeka za financije Marica Knezić, ukupni prihodi i primici iznose 45,5 milijuna kuna što je 3,5 posto više nego u 2013. godini. Na prihode poslovanja odnosi se 45,4 mil.kuna koji su 5,1 posto veći nego prethodne godine, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 139.465 kuna, a još 46 kuna odnosi se na primitke od financijske imovine i zaduživanja. Na povećanje prihoda prvenstveno su utjecala povećanja poreza i prireza na dohodak, prihoda komunalnog doprinosa radi bespravno izgrađenih objekata za 32 posto. Rashodi iznose oko 46 mil.kuna i u odnosu na 2013. veći su za 1,2 posto. Od toga rashodi poslovanja koji obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, naknade i ostale rashode iznose 37,8 mil.kuna, za nabavu nefinancijske imovine iznose 6,3 milijuna kuna, od čega se na građevinske objekte u okviru programa izgradnje komunalne infrastrukture odnosi 5,1 milijun kuna, a na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova utrošeno je 1,8 milijuna kuna. Prošle su godine rashodi izdaci bili veći od prihoda i primitaka za 509.104 kune te je, uzimajući u obzir i preneseni manjak iz prethodnih godina od 2,9 milijuna kuna, što iznosi 3,4 milijuna kuna.

Gradonačelnik Velić rekao je kako je proračun pod kontrolom, ne troši se više nego što se ima, ove godine više će se uložiti u komunalnu infrastrukturu zbog većih prihoda od komunalnog doprinosa koji su namjenska sredstva. Potrebna je racionalizacija trošenja te je najavljen rebalans, smanjit će se stavke potrošnje, a radi smanjenja manjka. Najavljeno je i dizanje komunalne naknade koja je najmanja u Zagrebačkoj županiji, a potrebno je napraviti reviziju objekata nakon legalizacije, rečeno je članu Odbora Željku Ivančanu na pitanje o izvorima za povećanje prihoda. Na održavanje grada troši se oko 5 milijuna kuna, a planirano je krajem godine sve djelatnosti vezane uz to prebaciti na Dugoselski komunalni i poduzetnički centar, kazao je gradonačelnik Velić. Slavici Arko odgovoreno je kako zakon ostavlja mogućnost JLS-ovima do kada će prenositi manjak, radi se i na naplati dugova od komunalnog doprinosa te naknade. Kako se moglo čuti, još se uvijek posluje pozitivno. Uskoro će se raspisati natječaj za novog pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, odgovoreno je Stjepanu Štefinovcu. Prijedlog godišnjeg izvještaja lanjskog proračuna prihvaćen je jednoglasno, a o njemu će se sutra raspravljati na dugoselskom Gradskom vijeću.Skip to content