Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, nakon iscrpljivanja dnevnog reda određenog odlukom o sazivanju konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, planira se nadopuna dnevnog reda sljedećim točkama:

5.1. Izbor predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik

5.2. Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

5.3. Izbor predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti

5.4. Izbor predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje

6.    Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

7.   Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

8.   Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela

9.   Pitanja, prijedlozi i ostale informacije

Skip to content