«Najljepša okućnica Grada Dugog Sela za 2015. godinu»

Turistička zajednica grada Dugog Sela

Dugo Selo, J. Zorića 1

 

Objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

Svim građanima grada Dugog Sela, vlasnicima privatnih kuća s lijepo uređenim okućnicama

 

za uključenje u akciju

 

 «Najljepša okućnica Grada Dugog Sela za 2015. godinu»

 

 

 

U navedenoj akciji vršit će se ocjenjivanje uređenosti okućnica privatne kuće  ili balkona  (stana stambene zgrade) prema slijedećim kriterijima:

 

  1. cvjetnost i hortikulturno uređenje (vlastito održavanje tijekom cijele godine, originalnost uređenja, raznovrsnost bilja) – max 5 bodova
  2. opremljenost (natpis ulice, kućni broj, uređena ograda) – max 5 bodova
  3. na glavnoj prometnici, centru ili u funkciji turizma – max 5 bodova

UKUPNO: max 15 bodova

 

Javni poziv je otvoren od  22.travnja  do 30. rujna 2015.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se na adresu: Turistička zajednica grada Dugog Sela, ulica Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo, s naznakom: «Prijava za akciju Najljepša okućnica».

Prijava treba sadržavati  ime i prezime vlasnika objekta, adresu, broj telefona i nekoliko fotografija okućnice objekta ili balkona.

 

Povjerenstvo Turističke zajednice ocijenit će kandidature, a priznanje najljepšoj okućnici dodijelit će se prigodom Dana Grada Dugog Sela.

 

 

 

KLASA: 023-01/15-01/22

URBROJ: 238/07-12-15-1

Dugo Selo, 22.04.2015.

 

 

 

Predsjednik TZG Dugo Selo

 

Stipo Velić, dipl.ing., v.r.Skip to content