NAKON NIZA GODINA POZITIVE, VITALNI INDEKS NA DUGOSELSKOM PODRUČJU NEGATIVAN

Niz godina sve tri naše jedinice lokalne samouprave dičile su se pozitivnim vitalnim indeksom, a Grad Dugo Selo bio je godinama među najvitalnijim gradovima u Hrvatskoj. Nažalost, i tome je došao kraj.

Sve tri naše lokalne jedinice Brckovljani, Dugo Selo i Rugvica u protekloj su godini, prema ovih dana objavljenom izvještaju Državnog zavoda za statistiku o Prirodnom kretanju stanovništva Republike Hrvatske u 2019. godini, prvi puta počeli slijediti negativne trendove, kao i ostatak Hrvatske. Naime, prema spomenutom izvještaju u Gradu Dugom Selu u protekloj je godini rođena 151 osoba, a umrlo je 158 osoba pa je prirodni priraštaj negativan i iznosi -7, odnosno vitalni indeks iznosi 95,6.

Slična je situacija u Općini Brckovljani gdje je lani rođeno 67 osoba, a umrle su 73 pa je rezultat -6, ili 91,8 .

U Općini Rugvica rođeno je 70 osoba, a umrlo 79, s rezultatom -9 i vitalnim indeksom 88,6.

Na području Zagrebačke županije koja također ima negativni vitalni indeks 78,8, samo su jedan grad i jedna općina u pozitivi. U Gradu Zaprešiću vitalni indeks je 108,4, a jedina pozitivna općina je Kravarsko s indekskom 129,2.

Najlošiji vitalni indeks od gradova u županiji ima Sveti Ivan Zelina – 56,1, a najtragičnije stanje među općinama je u Općini Žumberak gdje je vitalni indeks samo 7,1.

Zanimljivi su i podaci o broju sklopljenih, odnosno rastavljenih brakova na području naših jedinica lokalne samouprave. Naime, čini se, barem prema statistici, da su Rugvičani najvjerniji.

U Dugom Selu je protekle godine sklopljeno 96 novih brakova, dok ih je razvedeno gotovo trećina, njih 29. U Brckovljanima je lani sklopljen 31 brak, a bilo je 7 razvedenih brakova, a u Rugvici je sklopljeno 45 novih brakova, a bila su samo 4 razvoda.Skip to content