Natječaj DUZS-a za izradu likovnih, literarnih i foto radova djece 2015./2106.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje objavljuje NATJEČAJ za izradu likovnih, literarnih i foto radova djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama iz Republike Hrvatske za školsku 2015./2016. godinu, na temu katastrofa i snaga sustava civilne zaštite.                             

U cilju podizanja svijesti o postojanju prijetnji od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa, Državna uprava za zaštitu i spašavanje pokreće aktivnosti kojima se djeca i mladi informiraju i educiraju o mogućim prijetnjama od katastrofa te sustavu civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

I. Natječaj traje od 26. listopada 2015. do 26. veljače 2016. godine, a objavit će se putem internetske stranice Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Nehajska 5, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Organizator) i glasila SOS 112.
II. Pravo sudjelovanja imaju svi polaznici odgojno-obrazovnih ustanova na području Republike Hrvatske. Sudionici Natječaja u cijelosti prihvaćaju i slažu se s uvjetima sudjelovanja u Natječaju.
III. Radovi tematski moraju biti vezani uz:

 • prirodne katastrofe
 • tehničko-tehnološke katastrofe
 • snage sustava civilne zaštite
 • žurne službe

IV. Izrada dvodimenzionalnih likovnih radova dozvoljena je svim stilovima i tehnikama. Literarni radovi mogu biti u svim vrstama. Foto radovi dostavljaju se u .jpg formatu, veličine maksimalno 3 MB, dulje stranice maksimalno 2400 piksela.
V. Natječaj se objavljuje u osam kategorija:

 • likovni radovi djece starije predškolske dobi,
 • likovni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovne škole,
 • literarni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovne škole,
 • likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole,
 • literarni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole,
 • foto radovi učenika srednjih škola,
 • literarni radovi učenika s posebnim obrazovnim potrebama,
 • likovni radovi učenika s posebnim obrazovnim potrebama

VI. Organizator može sve radove pristigle na Natječaj koristiti za izradu promotivnih i edukacijskih materijala. Svi sudionici Natječaja prihvaćaju da Organizator može radove koristiti u edukacijske i promotivne svrhe, uključujući objave u svim medijima (tisak, TV, digitalni), izložbama i sl. u svezi sustava civilne zaštite. Autorska prava zadržava autor.

VII. Rok za predaju radova područnim uredima za zaštitu i spašavanje DUZS-a je 26. veljače 2016.

VIII. Organizator će osnovati stručna županijska i državna razredbena povjerenstva za odabir najboljih radova po kategorijama.

IX. Nagrade se dodjeljuju, na državnoj razini, za prva tri najbolja rada u svakoj kategoriji posebno, a čine ih pismena priznanja i materijalne nagrade u vrijednosti:

 • za prvo mjesto 1000 kuna
 • za drugo mjesto 700 kuna
 • za treće mjesto 500 kuna

Pismena priznanja dodjeljuju se i za osvojena prva tri najbolja rada u svakoj kategoriji na županijskoj razini, i to dobitnicima i mentorima.

X. Organizator će upriličiti svečanu dodjelu nagrada i priznanja, na državnoj razini, tijekom svibnja 2016. godine.

Područni uredi za zaštitu i spašavanje dužni su:

– organizirati prijevoz dobitnika na državnoj razini i njihovih pratitelja na svečanost uručenja nagrada i povratak u mjesto prebivališta
– organizirati podjelu priznanja dobitnicima za osvojena prva tri mjesta na županijskoj razini i njihovim mentorima

Radovi se prijavljuju putem odgojno-obrazovnih ustanova mjesno nadležnom područnom uredu za zaštitu i spašavanje. Prijavljeni radovi moraju sadržavati čitko ispunjenu prijavnicu. Foto radovi dostavljaju se na CD/DVD-u. Primljeni radovi se ne vraćaju.

Pod kategorijom 7. i 8. točke V. podrazumijevaju se učenici s posebnim obrazovnim potrebama u redovitim školama kao i učenici u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Radovi koji odstupaju od uvjeta Natječaja te su prijavljeni po isteku roka bit će izuzeti iz izbora.

Adrese područnih ureda, na koje je potrebno poslati radove s ispunjenim prijavnicama, nalaze se na internetskoj stranici Državne uprave za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr. Prijavnicu preuzmite na sljedećem linku: PRIJAVNICA.

Za sve dodatne informacije obratite se u mjesno nadležni područni ured za zaštitu i spašavanje ili na e-mail: kabinet@duzs.hr.

 Skip to content