Natječaj: «Najljepša okućnica Grada Dugog Sela za 2014. godinu»

Turistička zajednica grada Dugog Sela

Dugo Selo, J. Zorića 1

Objavljuje

JAVNI POZIV

Svim građanima grada Dugog Sela, vlasnicima privatnih kuća s lijepo uređenim okućnicama

za uključenje u akciju

«Najljepša okućnica Grada Dugog Sela za 2014. godinu»

U navedenoj akciji vršit će se ocjenjivanje uređenosti okućnica privatne kuće ili balkona (stana stambene zgrade) prema slijedećim kriterijima:

  • cvjetnost i hortikulturno uređenje (vlastito održavanje tijekom cijele godine, originalnost uređenja, raznovrsnost bilja) – max 5 bodova
  • opremljenost (natpis ulice, kućni broj, uređena ograda) – max 5 bodova
  • na glavnoj prometnici, centru ili u funkciji turizma – max 5 bodova

UKUPNO: max 15 bodova

Javni poziv je otvoren od 18. lipnja do 15. rujna 2014.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se na adresu: Turistička zajednica grada Dugog Sela, ulica Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo, s naznakom: «Prijava za akciju Najljepša okućnica».

Prijava treba sadržavati ime i prezime vlasnika objekta, adresu, broj telefona i nekoliko fotografija okućnice objekta ili balkona.

Povjerenstvo Turističke zajednice ocijenit će kandidature, a priznanje najljepšoj okućnici dodijelit će se prigodom Dana Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-01/13-01/27

URBROJ: 238/07-12-14-1

Dugo Selo, 18.06.2014.

Predsjednik TZG Dugo Selo

Stipo Velić, dipl.ing.,v.r.Skip to content