NATJEČAJ ZA DOPUNSKI UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023. /2024.

NATJEČAJ
ZA DOPUNSKI UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023. /2024.

 

Pravo na upis djece u dječji vrtić Dugo Selo, ostvaruju djeca od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu. Dopunski upis djece u programe Vrtića provodi se prema Dopuni Plana upisa, koji je dostupan na sl. web stranici Vrtića na adresi www.dugoselo.dvds.hr – UPISI. Pravo upisa na dopunskim upisima imaju djeca koja do kraja kalendarske godine u kojoj se provode dopunski upisi imaju navršenu godinu dana života.

Cijeli tekst natječaja možete pročitati ovdjeSkip to content