Natječaj Zagrebačke županije za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene

Zagrebačka županija osigurala je 2.450.000 kuna za sufinanciranje troškova građenja, opreme i usluga energetske obnove zgrada javne namjene u vlasništvu jedinca lokalne samouprave (JLS) ili javnih ustanova koje su osnovale JLS. Natječaj za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do 15. rujna 2014. godine.

Pod zgradama javne namjene podrazumijevaju se zgrade javnog sektora u kojima se pružaju usluge velikom broju ljudi kao što su zgrade državnih upravnih i drugih tijela, zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, zgrade za stanovanje zajednica poput studentskih i đačkih domova, zgrade kulturnih namjena kao što su kina, kazališta, te zgrade bolnica i drugih ustanova zdravstveno-socijalnog karaktera.

Pravo na korištenje sredstava Zagrebačke županije mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) koje imaju sjedište na području Zagrebačke županije, ulažu vlastita sredstva u provođenje projekta rekonstrukcije te prihvaćaju uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju provedbe projekta energetske učinkovitosti.

Prihvatljivi troškovi ulaganja su troškovi građenja, opreme i usluga energetske obnove zgrada. Izrada projektne dokumentacije nije prihvatljiv trošak.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane gradove i općine da se jave na natječaj, a informacije, tekst natječaja, upute za prijavitelje i potrebni obrasci nalaze se na službenoj stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji i javni pozivi. Isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, soba 26, Ulica grada Vukovara 72/V, a za više informacija korisnici se mogu obratiti na broj telefona 01/6009-476 ili na e-mail adresi: uog@zagrebacka-zupanija.hr .

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Vukovarska 72/V, 10000 Zagreb, uz naznaku „Projekt EnU u JLS – Ne otvaraj“.

 Skip to content