Grad Dugo Selo jedan je od partnera na projektu “ NewPilgrimAge“ (Novo hodočasničko doba).

Projekt se sufinancira  iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Program  Interreg za Središnju Europu, programsko razdoblje 2014.-2020.

Cilj projekta je poboljšati integrirani management i valorizaciju kulturne baštine ( usklađeno sa specifičnim ciljem programa 3.2. – jačanje kapaciteta za održivi razvoj kulturne baštine i resursa) građana Središnje Europe i povezanih kulturnih institucija s ciljem očuvanja nematerijalne i materijalne baštine povezane sa sv. Martinom za nadolazeće generacije, oživljavajući spomenutu baštinu, čineći ju vrijednom u svijesti lokalnog stanovništva, te dostupnom široj javnosti kroz interpretaciju primjerenu 21. stoljeću. Razviti integrirani, održivi i efektivni okvir valorizacije kulturne baštine, kroz nove, inovativne pristupe kao što su mobilizacija građana kako bi postali aktivni sudionici koji doprinose kulturnom razvoju.

Drugi cilj je povećati društvenu i ekonomsku koheziju uključenih gradova a time i kvalitetu života.

Sv. Martin je poznati svetac u Europi, predstavlja simbol dijeljenja, te diljem Europe postoje tragovi materijalne i nematerijalne baštine vezane uz sv. Martina.

Vijeće Europe  je već odobrilo europsku kulturnu rutu „Stopama sv. Martina“ (Via Sancti Martini)  koja povezuje brojne europske gradove ( Grad Dugo Selo je prvi grad u RH koji je postao dijelom te rute, danas postoji već 19 gradova u Hrvatskoj obilježenih stopom sv. Martina)  a ista je jedan od temelja razvoja projekta NewPilgrimAge.

Projekt  „NewPilgrimAge“  usmjeren je prvenstveno mladima i njihovim modernim načinima komunikacije.

Projekt će koristiti suvremene načine komunikacije kako bi aktivirao lokalne dionike svih zemalja partnera i uključio ih u razvoj lokalnih strategija razvoja martinske baštine kao i zajedničke međunarodne strategije  a zatim i u testiranje akcija u lokalnoj zajednici sukladno donesenim strategijama.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju podizanje znanja u zemljama partnerima uz pomoć stručnjaka, te razmjenu iskustava među partnerima o metodologijama promocije martinske baštine.

U projektu sudjeluju  4 zemlje: Mađarska, Slovenija, Hrvatska i Italija (Slovačka je odustala od sudjelovanja u projektu nakon prvog sastanka)

Vodeći partner projekta je grad Szombathely iz Mađarske ( rodni grad sv. Martina).

Osim grada Szombathely-a, sudjeluju još  grad Maribor, grad Albenga (Italija),  neprofitne organizacije Mindspace iz Budimpešte i UNPLI-Veneto iz Italije, te Znanstvenoistraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti iz Ljubljane.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.466.955,69 EUR-a od čega 85% sufinancira ERDF (European Regional Development Fund) tj. 1.220.910,01 EUR-a i 15% prijavitelji projekta tj. 220.043,35 EUR.

Financijski udio Grada Dugog Sela  u projektu iznosi 139.538,96 Eur-a, od čega  85% financira EU a ostatak će se financirati iz nacionalnih izvora financiranja za ugovore s EU.

Troškovi projekta odnose se na troškove plaća osoblja na projektu, opće administrativne troškove , troškove putovanja i smještaja vezanih uz projekt, te troškove usluga vanjskih stručnjaka.

Službena web stranica projekta: www.interreg-central.eu/newpilgrimage

Projekt je službeno započeo 1.6.2017. godine, a trajati će 3 godine tj. do 31.05.2020. godine.

Prvi sastanak svih partnera održan je 28. i 29.06.2017. u Szombathely-u u Mađarskoj, zatim 28. i 29.10.2017. u Ljubljani, zatim 18. i 19.04.2018. u Budimpešti.

Sljedeći planirani međunarodni sastanci su 8. i 9.11.2018. u Albengi, zatim u travnju, 2018.  u Venetu u Italiji, te u jesen, 2018.  u Dugom Selu.

Odrađene aktivnosti na projektu osim međunarodnih sastanaka, su izrada strateških dokumenata: Vizija lokalnog razvoja svetomartinske baštine, Zajednička međunarodna vizija razvoja svetomartinske baštine, lokalna i međunarodna komunikacijska strategija, Gap analize svih Partnera (sadašnje stanje i željeno stanje, te način prelaska iz jednog u drugo) i Natječaj za ideje za razvoj svetomartinske baštine.

Temeljem donesenih komunikacijskih strategija izrađeni su promotivni materijali, formirane facebook grupe, te dana priopćenja na web stranicama partnera.

Prijavljeni su i odobreni troškovi projekta za prvo i drugo razdoblje projekta od strane nadležnih institucija (Agencija za regionalni razvoj i Glavno tijelo za program Interreg u Beču).

Održane su 3 radionice u lokalnoj zajednici temeljem kojih su prema zadanim metodologijama doneseni strateški dokumenti.

Do kraja projekta slijede pilot akcije i primjena novih modela razvoja i promocije svetomartinske baštine u zemljama Partnerima.

 

Tekst sastavila:  Zvjezdana Budor Klarić, voditeljica projekta za Grad Dugo Selo

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: POČETNI SASTANAK KICK-OFF MEETING

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: 1. MEĐUNARODNI SASTANAK#01

 

 

Poveznica na prezentacijske datoteke


 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST – MEĐUNARODNI SASTANAK #3

Novosti o projektu

Priopćenje za javnost #4

Priopćenje za javnost #5


Akcijski plan Grada Dugog Sela za razvoj svetomartinske baštine

Najnoviji dokumenti nastali u projektu:

D.T3.3.4_common model_27.3.2020

D.T3.3.3_Model component 3_Municipality of Maribor

NPA-Handbook2020_A5_HR_3.pdf

NPA-Zine_HR.pdf

 

Završna online konferencija projekta

Out of Time – službena igra NPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content