Nova radionica LAG-a Prigorje 17. veljače u 14 sati za sve sektore

U suradnji Grada Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica te predstavnika LAG-a Prigorje jučer je održana druga radionica u sklopu izrade Lokalne razvojne strategije. Radi se o Strategiji koja je temeljni dokument za daljnje funkcioniranje LAG-a, važna za preusmjeravanje financijskih sredstava mjera 19.2 Ruralnog razvoja 2014. – 2020.u iznosu od 1,5 do 2 milijuna eura.
Kako je pojasnila predstavnica konzultantske tvrtke Logička matrica d.o.o. Ivana Piščević Jurković, LAG Prigorje je prošle godine na natječaju ostvario malo više od 551.000 kuna za izradu Lokalne razvojne strategije i za opće troškove te jačanje kapaciteta LAG-a. Intencija je da LAG postane neka mini-mikro razvojna agencija namijenjena određenom području, odnosno JLS-ovima povezanim zajedničkim značajkama (prirodom, tradicijom i sl.). Predmet strategije je zapravo predmet natječaja i do 20.ožujka ona se mora predati Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i temeljem dobivenih sredstava, svih 56 LAG-ova ići će na ocjenjivanje. Bodovi se znaju unaprijed, 30 otpada na LRS, a sve ostalo ovisi o faktorima koliko je koji velik odnosno o faktorima poput uključenosti sektora javnog, civilnog, privatnog, prirodnih prednosti i nedostataka i sl. Sve to rezultirat će mogućnošću prijavljivanja na mjeru 19.2 koja će po LAG-, simulacija je od 1,5 do 1,8 mil.eura, koja će se onda njima moći spuštati temeljem natječaja iz programa ruralnog razvoja koje će objavljivati Agencija za plaćanja u poljoprivredi.
Na prošlotjednoj prvoj radionici tema je bila prezentacija osnovne analize SWOT analize, a na drugoj se govorilo o određivanju vizije, misije, ciljeva, prioriteta i mjera. Sudionicima radionice Piščević Jurković naglasila je kako je prilikom oblikovanja ciljeva, prioriteta i mjera LRS izuzetno bitno usklađivanje istih s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske (PRR) te je pozvala na jasno iskazivanje projektnih ideja i prijedloga kako bi oni mogli biti uvršteni u Strategiju. Naglasak je stavljen na činjenicu kako temeljem PRR-a neće postojati mogućnost (su)financiranja usluga, te kako poduzetnici i obrtnici neće biti prihvatljivi prijavitelji na natječaje ukoliko nisu registrirani kao poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva. Također, naglašeno je kako se trenutni uvjeti i kriteriji odnose na trenutno usvojene i od strane Europske komisije prihvaćeni Program ruralnog razvoja i prateće pravilnike (važeće i u nacrtu), te kako je moguće da u narednom periodu dođe do izmjena PRR-a i shodno tomu, promjene uvjeta i kriterija natječaja.
Vizija LRS-a LAG-a Prigorje iz prethodnog razdoblja glasi „Dugoročna vizija LAG-a PRIGORJE u središte stavlja razvoj ruralnog područja i pojedinca, odnosno ljude, a na prvom mjestu mlade, koji će na ovom području moći raditi i od svoga rada živjeti, raspolažući danim resursima u duhu napretka, održivog razvoja i očuvanja okoliša, te njegujući kulturne, povijesne i tradicijske vrijednosti područja u kojem živimo“, uz napomenu kako je za Strategiju za razdoblje 2014.-2020. koja se trenutno nalazi u procesu izrade tu viziju moguće u potpunosti prihvatiti ili pak korigirati i izmijeniti. Prisutni su se složili oko vizije koja uključuje sigurno i kvalitetno mjesto odrastanja i života, rada, želi se živjeti u zajednici i okruženju koja pruža aktivnosti za sve skupine društva. Kod pisanja projekata obavezno je voditi računa o širem društvenom učinku. Prezentirane su mjere na kojima će se temeljiti LRS (u prilogu).
Od konkretnih prijedloga, podsjećeno je na potrebe muzejskog prostora na području Dugog Sela, napomenuto je kako postoji mogućnost za obnovom starih zapuštenih objekata na područjima Općina koje bi se moglo prenamijeniti u kulturno-informativne centre. Govoreno je i o informatičkoj edukaciji poljoprivrednika koji su većinom starija populacija, a primjerice, probleme im stvara upisivanje podataka elektroničkim putem. Nadalje, postavljeno je i pitanje po čemu je ovaj kraj poznat. Spomenut je kvalitetan sir iz Kusanovca u općini Brckovljani. Moguća su ulaganja u ruralni turizam, za edukacije, sajmove, primjenu tehnologija. Što se tiče vinarstva i vinogradarstva, oni su obuhvaćeni drugim mjerama, napomenuto je. Na području Rugvice atraktivna su jezera, taj prostor bi se po općinskim planovima uredio u sportsko-rekreacijsku zonu. Rugvica ima i dva ornitološka rezervata. Od ostalih dani su prijedlozi projekata za dječja igrališta, prilagodba prostora za osobe s poteškoćama, nabava opreme za vrtiće, dnevni boravci za djecu u školama te za starije osobe, mogućnostima uređenja groblja… Što se tiče civilnog sektora njima je preporučeno da natječaje u okviru LAG-a koriste za (su)financiranje rekonstrukcije, adaptacije i opremanje prostora u kojemu djeluju, uz napomenu da u okviru natječaja koje će provoditi LAG neće biti moguće (su)financirati usluge odnosno aktivnosti koje udruge provode. Napomenuto je i kako je područje sportskog ribolova prihvatljivo ulaganje unutar Podmjere 7.4., budući da su od strane članova radionice iznesene 3 projektne ideje vezane uz navedeno područje. Od strane predstavnika Udruge „ADHD I JA“ iskazana je potreba za opremanjem prostorija s potrebnim instrumentima, a predstavnici DVD-a iskazali su potrebu za nabavkom opreme i uređenjem prostora. Što se tiče mogućnosti (su)financiranja uvođenja bežičnog pristupa internetu za udruge, detektirano je kako navedeno ulaganje nema uporište u PRR-a te kako će se isto, ukoliko bude prihvatljivo, moći financirati putem drugih izvora. Kod privatnog sektora predložene su sljedeće riječi koje bi se, prema mišljenju prisutnih članova radionice, trebale uvrstiti u viziju: profitabilni, savjetodavni, jedno mjesto „za sve“, efikasni, uspješni, suradnja unutar područja.
Radionice su održane za sve sektore javni, civilni i privatni, a i na ovoj su sudjelovali predstavnici Grada Dugog Sela, zamjenik gradonačelnika Pavu Jakovljevića uz gradske pročelnike i djelatnike, predstavnike i djelatnike općina Brckovljani i Rugvica, osnovnih škola i vrtića, ustanova, udruga, tvrtki, OPG-ova, poduzetnika, obrtnika. Svi zainteresirani pozvani su da se priključe, sljedeća radionica planirana je 17. veljače u 14 sati za sve sektore u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela.Skip to content