O B A V I J E S T

Obavještavaju se umirovljenici s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, koji imaju mirovinu do 2.000,00 kuna,  da je Gradonačelnik Grada Dugog Sela 16. prosinca 2016 godine donio Zaključak kojim se, povodom predstojećih božićnih blagdana, odobrava isplata jednokratne pomoći – „božićnice“, u iznosu od 200,00 kuna.

Obavještavaju se i korisnici zajamčene minimalne naknade prema Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 99/15.  i 52/16.), s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, da ostvaruju pravo na ovu vrstu pomoći.

Isplata jednokratne pomoći – „božićnice“ vršit će se u Računovodstvu Grada Dugog Sela, J. Zorića 1, potkrovlje – soba br. 1, i to od 19. – 23. prosinca 2016. godine,  u vremenu od 09,00 – 14,00 sati.

 

Za isplatu iste potrebno je priložiti osobnu iskaznicu i zadnji odrezak od mirovine.

 

Grad Dugo SeloSkip to content