O B A V I J E S T

Gradonačelnik Grada Dugog Sela 21. studenog 2018. godine donio je Zaključak kojim se, povodom predstojećih božićnih blagdana, odobrava isplata jednokratne pomoći za umirovljenike s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, koji imaju mirovinu do 3.000,00 kuna, u iznosu od 250,00 kuna, te za umirovljenike s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, koji imaju mirovinu od 3.000,00 do 4.000,00 kuna, u iznosu od 150,00 kuna.

Obavještavaju se i korisnici zajamčene minimalne naknade prema Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, da ostvaruju pravo na ovu vrstu pomoći u iznosu od 250,00 kn.

Isplata jednokratne pomoći – „božićnice“ vršit će se u Računovodstvu Grada Dugog Sela, J. Zorića 1, potkrovlje – soba br. 1, i to od 03. – 20. prosinca 2018. godine, u vremenu od 09,00 – 15,00 sati.

Za isplatu iste potrebno je priložiti osobnu iskaznicu i zadnji odrezak od mirovine.

Grad Dugo SeloSkip to content