O B A V I J E S T

Gradonačelnik Grada Dugog Sela 24. studenog 2020. godine donio je Zaključak kojim se, povodom predstojećih božićnih blagdana, odobrava isplata jednokratne pomoći za umirovljenike s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, koji imaju mirovinu do 3.000,00 kuna i za korisnike zajamčene minimalne naknade, prema Zakonu o socijalnoj skrbi, s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u iznosu od 200,00 kn.

 

Vrijeme i mjesto podjele objavit će se naknadno, na web stranici Grada Dugog Sela te u sredstvima javnog priopćavanja.

 

 

Grad Dugo SeloSkip to content