O B A V I J E S T – NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA za šk./ak. godinu 2018/2019

Gradonačelnik Grada Dugog Sela raspisao je NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA za šk./ak. godinu 2018/2019. za učenike i studente s prebivalištem na području Dugog Sela.

Tekst natječaja objavljen je na web stranici Grada – www.dugoselo.hr, na oglasnoj ploči Grada i u „Dugoselskoj kronici“ od 15. listopada 2018. godine.

Rok za prijavu na natječaj je 30. listopada 2018. godine, a pisane zamolbe za dodjelu stipendija, uz obaveznu naznaku osobnih podataka (ime i prezime kandidata, adresa prebivališta, broj telefona, e-mail adresa) uz propisanu dokumentaciju, podnose se Gradu Dugom Selu, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, J. Zorića 1, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u spomenutom Upravnom odjelu ili na br. tel. 01/2755-680, svakog radnog dana, isključivo u vremenu od 08,00-12,00 sati.

 

Grad Dugo SeloSkip to content