O B A V I J E S T – Prijedlog lista stipendije 2015/16 g.

Komisija za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela utvrdila je Prijedloge lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku godinu 2015/2016., za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.
Prijedlozi lista objavljeni su dana 10.11.2015. godine na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, J. Zorića 1, i na web stranici Grada Dugog Sela.
Pisani prigovor na prijedlog liste može se podnijeti u roku od 8 dana od dana objave (do 18.11.2015. godine), a isti se podnosi Gradonačelniku Grada Dugog Sela.

GRAD DUGO SELOSkip to content