OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

Obavještavaju se roditelji učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, da je gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 06. rujna 2019. godine, donio Odluku o financiranju školske prehrane učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u šk. godini 2019/2020.
Besplatna školska prehrana ove školske godine odobrit će se za sve učenike iz jedne obitelji koji ispunjavaju uvjete propisane Odlukom (dosadašnjih godina financirana je školska prehrana za maksimalno dvoje učenika po obitelji).
Za ostvarivanje prava na besplatnu školsku prehranu roditelji se trebaju obratiti osnovnoj školi koju dijete pohađa, gdje će podnijeti zahtjev i priložiti propisanu dokumentaciju.

GRAD DUGO SELOSkip to content