O B A V I J E S T – Stipendije

Dana 26. studenog 2015. godine Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je Zaključak o konačnoj listi kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2015/2016., za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, kao i Odluku o dodjeli stipendija za školsku / akademsku godinu 2015/2016.

Navedeni Zaključak i Odluka objavljeni su na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela i na web stranici Grada Dugog Sela – www.dugoselo.hr .

Pozivaju se ovogodišnji dobitnici stipendija da se jave u Grad Dugo Selo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, J. Zorića 1 (potkrovlje, soba 6), osobno ili na tel. 01/2755-680, radi dostave podataka potrebnih za izradu ugovora o stipendiranju.

Grad Dugo SeloSkip to content