O B A V I J E S T UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA, S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

Obavještavaju se učenici srednjih škola i redovni studenti koji imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, da je Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u šk. godini 2014/2015. u ukupnom iznosu do 700,00 kn, kao i Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u ak. godinu 2014/2015. u ukupnom iznosu od 700,00 kn.

Potvrde za kupnju prijevoznih karti uz sufinanciranje Grada, izdaju se u Računovodstvu Grada Dugog Sela, uz predočenje osobne iskaznice, OIB-a, te potvrde srednje škole o redovnom školovanju za učenike, odnosno potvrde o upisu u ak. godinu 2014/2015. za studente, i to svakim radnim danom od 09,00 – 15,00 sati.

 GRAD DUGO SELO