Od početka prošlog stoljeća većina ljudi dugoselskog kraja bavi se poljoprivrednom proizvodnjom. No, od tada razvijaju se i industrijsko-obrtničke djelatnosti. Tako su izgrađeni pogoni za proizvodnju cigle, drvne građe, pekarskih proizvoda, a kasnije i za proizvodnju metala. Već tada izdvojio se sloj obrtnika i trgovaca, a te su djelatnosti, trgovina, usluge, ugostiteljstvo, uglavnom zastupljene i danas. Od proizvođačkih djelatnosti osobito je značajan dolazak «Dalekovoda», koji 2004. na prostoru dugoselske poduzetničke zone otvara svoju «Cinčaonicu», a od 1.11.2011. posluje kao „Dalekovod Proizvodnja“.

Dosadašnje veće akcije Grada radi poticanja razvoja gospodarstva su sljedeće:

 • realizirane kreditne linije Poduzetnik 1 i Poduzetnik 2 u suradnji s Ministarstvom, te Zagrebačkom i Privrednom bankom
 • kao dodatni poticaj korištenju kreditnih linija za poduzetnike Grad Dugo Selo oslobodio je poduzetnike svog lokalnog poreza na tvrtku sve godine otplate kredita
 • Osnovan Dugoselski poduzetnički centar d.o.o. za usluge poticanja poduzetnika,
 • održane edukacije za poduzetnike,
 • 25. srpnja 2003. godine Gradsko vijeće Grada Dugog Sela donosi Odluku o formiranju poduzetničke zone,
 • 28. prosinca 2005. godine Gradsko vijeće Grada Dugog Sela donosi Strateški plan gospodarskog razvoja grada Dugog Sela,
 • 30. svibnja 2007. godine Gradsko vijeće Grada Dugog Sela donosi Odluku o osnivanju Poduzetničke zone “Puhovec-Črnovčak”,
 • odlukom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela od 4. prosinca 2008. godine od 1. siječnja 2009. prirez porezu na dohodak smanjen sa 12 na 9%
 • Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na svojoj 6. sjednici održanoj  30. studenog 2009. donosi PUR (Projekt ukupnog razvoja Grada Dugog Sela
 • u srpnju 2010. godine Grad Dugo Selo se uključuje u “Program certificiranja regija za ulaganja” (ICPR – Investment Certification Programme for Regions),
 • 27. listopada 2010. godine Gradsko vijeće Grada Dugog Sela donosi Odluku o izgradnji – proširenju Poduzetničke zone Grada Dugog Sela u dijeku Črnovčak.
 • Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na svojoj 7. sjednici, održanoj 27. veljače 2014. godine, donijelo je Odluku o donošenju Strategije razvoja Grada Dugog Sela za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Poslovanje trgovačkih društva

Prema podacima Financijske agencije, a na temelju godišnjih financijskih izvještaja, na području Grada Dugog Sela u 2012. godini evidentirana su ukupno 363 trgovačka društva.

Struktura ukupnog prihoda poduzetnika Grada Dugog Sela po djelatnostima:

Obrti

U rujnu 2013. godine prema podacima Udruženja obrtnika Dugog Sela na području Grada Dugog Sela evidentirano je 289 obrtnika.

Skip to content