O projektu KUD-a „Preporod“ na sjednici Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb

  Predstavnici Grada Dugog Sela, zamjenik gradonačelnika Pavo Jakovljević i pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Viko, kao i predsjednik KUD-a „Preporod“ Mario Mlinarek sudjelovali su u radu konstituirajuće sjednice prvog saziva Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, koja je održana 21. lipnja u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.
Urbana aglomeracija Zagreb, najveća aglomeracija u Republici Hrvatskoj i jedina u čiji sastav ulaze jedinice lokalne samouprave s područja triju županija, ustrojena je 8. ožujka. Odlukom ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U skladu s propisima i podzakonskim aktima iz područja regionalnog razvoja, u postupku izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb neizostavno je osnivanje i rad partnerskog vijeća kao savjetodavnog tijela. U Partnersko vijeće imenovani su različiti dionici razvoja predstavnici gradova i općina, županija, regionalnih koordinatora, znanstveno-obrazovnih institucija, predstavnici gospodarskih i socijalnih partnera, te organizacija civilnog društva. Zadaća Partnerskog vijeća je sudjelovanje u pripremi, izradi, praćenju provedbe i vrednovanju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, s primarnim ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbane aglomeracije i predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbane aglomeracije.

        Podsjećamo, KUD „Preporod“ nastoji svoj projekt proširenja garderobnog prostora uz izgradnju manje dvorane i ljetne pozornice uz postojeću zgradu KUD-a prijaviti putem Partnerskog vijeća na projekte EU te na taj način osigurati financijsku konstrukciju za realizaciju istog. Sljedeća sjednica Partnerskog vijeća predviđena za početak srpnja.Skip to content