OBAVIJEST DKPC-a: Novi način sakupljanja otpadne plastike i kompostiranje biootpada

plastikadkpcProvedba projekta – „Unaprjeđenje sustava razdvajanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela“ – započet će početkom mjeseca prosinca 2016. godine, kada će se dijeliti prozirne plastične vreće za razdvajanje plastike i papira, unaprijed, za cijelu 2017. godinu (12 vreća za otpadni papir i 12 vreća za otpadnu plastiku). Uz plastične vreće dijelit će se i promidžbeni letak koji će sadržavati detaljne upute za razdvajanje plastike i kompostiranje biootpada. Prvi odvoz otpadne plastike bit će u drugom punom tjednu mjeseca siječnja 2017. godine, odmah iza tjedna kada se odvozi papir. Dakle, otpadna plastika će se, slično kao i otpadni papir, odvoziti jednom mjesečno, u drugom punom tjednu mjeseca, prema ustaljenom rasporedu kao i za miješani komunalni otpad. Korisnici koji žive u obiteljskim kućama iznest će vreću s otpadnom plastikom odmah uz zelenu kantu za miješani komunalni otpad na dan kada se u njihovoj ulici odvozi miješani komunalni otpad. Korisnici koji žive u višestambenim zgradama otpadnu plastiku odlagat će u cinčane kontejnere s žutim poklopcem koji će biti postavljeni odmah uz spremnike za papir. Odvoz otpadne plastike ispred višestambenih zgrada obavljat će se prema potrebi, više puta mjesečno.
Paralelno s uvođenjem sakupljanja otpadne plastike sustavom „od vrata do vrata“ korisnike, koji žive u obiteljskim kućama, će se poticati na kompostiranje biootpada u vlastitom dvorištu. Nakon što bude podijeljen letak s uputama, zainteresiranim korisnicima, dijelit će se plastični komposteri, volumena 380 l,  za kompostiranje biootpada u vlastitom dvorištu. Komposteri će se zaduživati kao i zelene kante za miješani komunalni otpad, a korisnici koji preuzmu kompostere morat će se obvezati (izjava, obrazac) da biootpad pogodan za kompostiranje neće bacati u zelenu kantu za miješani komunalni otpad. Uz kompostere će se dijeliti letak s uputama o kompostiranju biootpada u vlastitom dvorištu.Skip to content