OBAVIJEST DUKOM PLINA: Prijave za subvenciju iz kategorije poduzetništva!

Prema Odluci o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom krajnji kupci koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh, da bi ostvarili subvenciju, moraju se prijaviti za vaučer preko linka na HAMAGBICRO https://plin.hamagbicro.hr/Identity/Account/Login

 

Šifra OMM je u obliku LOK1P-0201-067, a mogu je vidjeti na svojem računu, obavještava DUKOMplin.

 Skip to content