OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da je dana 27.03.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ ) objavljena Dokumentacija o nabavi radova uređenja prostora ispred Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, naručitelja trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o..

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama gradske uprave Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1, I. kat, Mala vijećnica, dana 16.04.2019. godine u 10,00 sati, do kada svi zainteresirani gospodarski subjekti moraju dostaviti svoju elektroničku ponudu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.Skip to content