OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da je dana 23.12.2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ ) objavljena Dokumentacija o nabavi radova na obnovi starog Doma zdravlja u sklopu projekta „Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu“, referentni broj: KK.06.2.2.06.0010, naručitelja Grada Dugog Sela.

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama gradske uprave Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1, I. kat, Mala vijećnica, dana 18.01.2021. godine u 11,00 sati, do kada svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoju elektroničku ponudu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.Skip to content