Obavijest Grada Dugog Sela: Koncesionar za dimnjačarske poslove MIVEGRA

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova sklopljena je s trgovačkim društvom

MIVEGRA d.o.o., Ivanić Grad, Predavčeva 12

Kontakt

tel. 01/2882498

mob. 098/323622

e-mail: info@mivegra.hr

Za područje Grada Dugog Sela ovlašteni dimnjačari su:

Ivan Štimac

Vladimir Rebić

Dražen TurinaSkip to content