OBAVIJEST GRAĐANIMA

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Dugog Sela  donijelo je na svojoj sjednici održanoj 28.04.2020. godine Zaključak kojim se utvrđuje da su prikupljene prijave šteta od potresa daleko manje od zakonskih uvjeta za proglašenje prirodne nepogode potres.

Naime sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) članak 3. stavak 4 prirodna nepogoda se može proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu. Kako je prikupljeni iznos šteta 4 puta manji od zakonski traženog iznosa, Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Dugog Sela u suradnji sa stručnim službama grada zaključilo je da takav iznos šteta u Dugom Selu nije nastao.

Temeljem navedenog Zaključka obustavlja se prikupljanje prijava šteta građana kao i daljnji postupak sukladno Zakonu jer se nisu stekli zakonski uvjeti za provođenje istog.

Prilaže se Zaključak Povjerenstva Grada Dugog Sela za procjenu štete od prirodnih nepogoda.

 

Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda

ZAKLJUČAK - POTRES OBUSTAVA


Skip to content