Temeljem odredbe članka 88. Zakona o prostornom uređenju  (“Narodne novine”, broj 153/13.) Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, daje

 

OBAVIJEST

 

O IZRADI IZRADI IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE “CENTAR” NASELJA DUGO SELO

 

    Temeljem Odluke o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone “CENTAR” naselja Dugo Selo (“Službeni glasnik Grada Dugo Selo”, broj 4/13.) započeta je izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “CENTAR” naselja Dugo Selo (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/96., 3/99., 7/99., 3/00., 7/01., 5/04., 4/07., 1/11. i 7/13.).

 

Detaljne informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, tel. 2752 776.

 

 

KLASA: 350-02/13-01/36

URBROJ: 238/07-06/01-14-9

Dugo Selo, 01.09.2014.

Skip to content