Temeljem odredbe članka 88. Zakona o prostornom uređenju  (“Narodne novine”, broj 153/13.) Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, daje

 

 

OBAVIJEST

 

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LEPROVICA – JUG

 

            Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Leprovica – Jug  (“Službeni glasnik Grada Dugo Selo”, broj 3/15.) započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Leprovica – Jug.

 

Detaljne informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, tel. 2752 776.

 

 

 

KLASA: 350-02/15-01/04

URBROJ: 238/07-06/01-15-12

 

Dugo Selo, 15.06.2015.

 

Skip to content