Upravni odjel za prostorno uređenje,

zaštitu okoliša, komunalno

i stambeno gospodarstvo

Ur. Broj: 238/07-06/6-11-1

Dugo Selo, 27.09.2011.

PREDMET: Obavijest o novom koncesionaru za obavljanje dimnjačarskih poslova

Obavještavaju se pravne i fizičke osobe da je temeljem Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela (službeni glasnik 3/11) sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela na period od 5 godina sa tvrtkom Dimo-promet d.o.o. iz Zagreba.

Kontakt osoba koncesionara : Boris Marijetić 098/9816-277.

Sukladno Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela sve dimnjačarske poslove u svim objektima na području Grada Dugog Sela isključivo mora obavljati navedeni koncesionar Dimo-promet d.o.o.

Cjenik usluga donio je Gradonačelnik Grada Dugog Sela i objavljen je također u službenom glasniku 3/11, a može se pogledati i na službenim web stranicama Grada Dugog Sela- www.dugoselo.hr

Voditelj odsjeka za komunalno i

stambeno gospodarstvo

Davor Miljanović inž.građ.

Skip to content