OBAVIJEST O NOVOM POSLIJEPODNEVNOM KRAĆEM PROGRAMU ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA U DV DUGO SELO

Poštovani roditelj/skrbnici!

Uočena je potreba većeg broja djece i njihovih roditelja/skrbnika na području Grada Dugog Sela za uključivanjem djece u neki oblik kraćeg odgojno-obrazovnog programa. Slijedom toga, od 2. rujna 2019. u našem vrtiću krećemo s poslijepodnevnim kraćim programom odgojno-obrazovnog rada namijenjenog djeci koja nisu uključena u redoviti program vrtića.

Program organizira DV Dugo Selo i provodit će se pet puta tjedno (od ponedjeljka do petka) u poslijepodnevnim satima, od 16.00 do 19.00 sati u matičnom objektu vrtića i to u stalnoj mješovitoj skupini (do 22 djece) u dobi od navršene četiri godine do polaska u školu.
Roditelji sudjeluju u troškovima Programa u iznosu od 300,- kuna mjesečno.

Prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ciljevi Programa su: osiguravanje dobrobiti za dijete, poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece, razvoj kompetencija te ostvarivanje jednakih prava za svu djecu.
U okviru Kraćeg odgojno-obrazovnog programa ostvarivat će se i program predškole.
Ukoliko ste zainteresirani za uključivanjem svog djeteta u navedeni Program, molimo vas, predbilježite svoje dijete kod stručne suradnice psihologinje, Goranke Matić Šarić do kraja srpnja 2019. godine (tel.: 099 8168 243 ili na e-mail adresu psiholog@dvds.hr).

Dječji vrtić DUGO SELO
Ravnatelj, Draženka Sesan, prof.Skip to content