Obavijest o prstenovanju ptića bijelih roda na području Zagrebačke županije.

Klasa: 612-07/15-24/02                                    

Ur.broj: 238/1-128-15-1

Samobor, 9. lipnja 2015.

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

 

 

Predmet: Prstenovanje ptića bijele rode

 

-o b a v i j e s t,  dostavlja  se

 

 

Poštovani/a,

U cilju zaštite i očuvanja strogo zaštićenih vrsta, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije osigurala je prstenove za obilježavanje ptića bijelih roda (Ciconia ciconia). Kao i prošle godine u suradnji sa Ornitološkim zavodom HAZU-a i uz pomoć Hrvatske elektroprivrede, mlade bijele rode će prstenovati ornitolozi i ovlašteni prstenovači ptica Luka Basrek i Luka Jurinović. Obilježene jedinke u budućnosti će se puno lakše moći pratiti, te će se na taj način znati kuda sele, gdje se hrane, gdje će se gnijezditi te gdje i kako će završiti svoj život.

Područje prstenovanja Datum Vrijeme Prstenovač Kontakt osobaJU Zeleni prsten
Vrbovec,

Dugo Selo

petak12. lipnja 2015. od 8 do 15 sati Luka

Basrek

Valentin Gadža

 

099/ 2320 131

subota13. lipnja 2015.
Donja Zdenčina i Donja Kupčina petak

12. lipnja 2015.

od 8 do 16 sati Luka Jurinović Boris Gerenčević

099/ 3375 136

 

Molimo sve vlasnike objekata s rodinim gnijezdom na kojima će biti prstenovanje ptića bijelih roda da omoguće nesmetano prstenovanje te na taj način podrže očuvanje biološke raznolikosti i ove strogo zaštićene vrste.

 

S poštovanjem,

 

RAVNATELJICA

 

Martina GlasnovićSkip to content