OBAVIJEST o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola za šk. godinu 2016/2017.

Dana 25. srpnja 2016. godine, Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola, s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za šk. godinu 2016/2017., kojom su propisani uvjeti za ostvarivanje navedene potpore.
Novčanu potporu za nabavu školskih udžbenika i nastavnih sredstava mogu ostvariti roditelji učenika osnovnih škola, s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, čiji prihod po članu zajedničkog kućanstva ne prelazi 1.800,00 kuna mjesečno, u sljedećim iznosima:
– za učenike od 1 – 4. razreda – u iznosu od 300,00 kn po učeniku
– za učenike od 5 – 8. razreda – u iznosu od 700,00 kn po učeniku.
Obrasci zahtjeva i izjave o članovima zajedničkog kućanstva mogu se preuzeti osobno u Gradu Dugom Selu, J. Zorića 1 (potkrovlje) ili na službenoj stranici Grada: www.dugoselo.hr.
Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom zaprimaju se do 30. rujna 2016. godine, a nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Grad Dugo Selo

Odluka o sufinanciranju nabave šk. udžbenika za šk. god. 2016-2017.

01. ZAHTJEV – ŠKOLSKI UDŽBENICI-2016

02. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA-2016Skip to content