Obavijest o upisu u I. razred osnovne škole

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

    URED DRŽAVNE UPRAVE

    U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

    Služba za društvene djelatnosti

    Ispostava Dugo Selo

 

KLASA: 602-02/18-01/03

URBROJ: 238-03-01/1-18-1

Dugo Selo, 22.veljače 2018.godine

 

Na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17), te članka 5. stavka 1. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14), Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Dugo Selo, daje slijedeću

 

O  B  A  V  I  J  E  S  T

o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. na području

Grada Dugo Selo, te općina Brckovljani i Rugvica

    Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. obavljati će se u svim osnovnim školama na području Grada i općina

od 26. ožujka do 15. lipnja 2018. godine

 

U prvi razred osnovne škole upisivati će se djeca koja do 01. travnja 2018. godine imaju navršenih šest (6) godina života.

Iznimno, na zahtjev roditelja/staratelja i prijedlog Stručnog povjerenstva Škole, u prvi razred se može upisati i dijete koje do kraja tekuće godine navršava šest (6) godina života (prijevremeni upis). U tom slučaju roditelj/staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Ispostava Dugo Selo, Josipa Zorića 1, Dugo Selo (soba broj 22) najkasnije do 31.03.2018. godine. Svome  zahtjevu roditelj je dužan predočiti: rodni list i uvjerenje o prebivalištu za dijete, te mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Prije upisa obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u osnovnoj školi prema mjestu stanovanja i Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, koje se provodi u razdoblju od 26.03. do 15.06. 2018. godine prema priloženom rasporedu. Roditelj/staratelj obvezatan je čim prije prijaviti dijete dolaskom u Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Službu za školsku i sveučilišnu medicinu, Ispostava Dugo Selo, Domjanićeva 12, kako bi dobio potrebne upute i točan nadnevak pregleda djeteta.

Upisi će se obavljati u osnovnoj školi najbližoj mjestu stanovanja djeteta u skladu s Mrežom osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (NN 70/11).

Roditelj/staratelj obvezatan je čim prije, a počev od 19.03.2018. godine, osobno ili telefonom (2759 060, ponedjeljkom i četvrtkom od 14,00 h do 19,00 h, te utorkom, srijedom i petkom od 8,00 h do 13,00 h) prijaviti dijete u Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Službu za školsku i sveučilišnu medicinu, Ispostava Dugo Selo, Domjanićeva 12, Dugo Selo kako bi dobio potrebne upute i točan nadnevak pregleda djeteta ( u vrijeme proljetnih školskih praznika neće biti predbilježbi).

Za dijete koje ne može pristupiti pregledu u propisanom roku, jer se nalazi na bolničkom liječenju ili na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne skrbi ili u obiteljskom domu, roditelj ili staratelj dužan je do 30. svibnja 2018. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole.

Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece (raspored pregleda) biti će objavljen u ovom Uredu, Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, osnovnim školama, predškolskim ustanovama, te ostalim ustanovama na području Ispostave Dugo Selo, kao i na web stranicama Ureda: www.uduzz.hr

Pojedinačne obavijesti roditelji/staratelji mogu dobiti u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Dugo Selo, Josipa Zorića 1, Dugo Selo, soba 22, telefon: 2753 122, udu.zz.dugo.selo@zg.t-com.hr

 

 

 R E P U B L I K A   H R V A T S K A

    URED DRŽAVNE UPRAVE

    U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

    Služba za društvene djelatnosti

    Ispostava Dugo Selo

 

KLASA: 602-02/18-01/03

URBROJ: 238-03-01/1-18-2

Dugo Selo, 22.veljače 2018.godine

 

Na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14), Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Dugo Selo, daje slijedeću

 

O  B  A  V  I  J  E  S  T

o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta (pregledu djeteta)

za upis u prvi razred osnovne škole u šk. godini 2018./2019.

 

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djece (pregled djece) dorasle za upis u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. obavljati će se u

 

razdoblju od 26. ožujka do 15. lipnja 2018. godine

 

na temelju prijave roditelja ili staratelja djeteta osobnim dolaskom u Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, Ispostava Dugo Selo, Domjanićeva 12, Dugo Selo, kako slijedi:

 

Redni broj Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, Ispostava Dugo Selo Radno vrijeme Za osnovne škole

(naziv i adresa)

1. adresa:

Domjanićeva 12, Dugo Selo  (u Domu zdravlja)

dr. Danica Herc Cerovac

ponedjeljak i

četvrtak

utorak,     srijeda i petak

14,00 – 19,00

8,00 – 13,00

  • OŠ Josipa Zorića, Josipa Zorića 86, Dugo Selo
  • OŠ Ivan Benković, Hrvatskog preporoda 68, Dugo Selo
  • OŠ Stjepan Radić, Domaćinska 1, Božjakovina
  • OŠ Rugvica, Posavska 2, Rugvica

 

    Djeca se upisuju u onu osnovnu školu kojoj pripadaju prema mjestu PREBIVALIŠTA odnosno PRIJAVLJENOG BORAVIŠTA.

 

PREDSTOJNICA

Ivana Belec, dipl. iur. v. r.

 Skip to content