Obavijest – Prijedlog lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020./2021. za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.

Komisija za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela utvrdila je Prijedloge lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020./2021. za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.

Prijedlozi lista objavljeni su 2. studenog 2021. godine na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Dugog Sela.

Pisani prigovor na prijedlog liste može se podnijeti u roku od 8 dana od dana objave (do 10. studenog 2020. godine), a isti se podnosi gradonačelniku Grada Dugog Sela.

 

                                                                                                                                GRAD DUGO SELOSkip to content