OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

Grad Dugo Selo obavještava sve roditelje djece predškolske dobi na području Grada Dugog Sela čija djeca nisu upisana u vrtiće na području Grada Dugog Sela, da postoji mogućnost upisa djece u Dječji vrtić Didi u Lukarišću. Dječji vrtić Didi u Lukarišću će formirati prema potrebi i iskazanom interesu roditelja potreban broj novih odgojnih skupina..

Svi zainteresirani roditelji trebaju iskazati interes za upis Dječjem vrtiću Didi na email: tajnistvo.didi@gmail.com, a sva eventualna pitanja mogu postavljati na telefone vrtića Didi: 2750 912, mob 098 382 538.

Ovom inicijativom Grad Dugo Selo u suradnji s Dječjim vrtićem Didi nastoji omogućiti pohađanje vrtića svoj djeci predškolske dobi na području Grada Dugog sela čiji roditelji ispunjavaju kriterije ( oba roditelja zaposlena).Skip to content