OBAVIJEST RODITELJIMA I UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA O FINANCIRANJU ŠKOLSKE PREHRANE U ŠK. GOD. 2021./2022.

Grad Dugo Selo će u školskoj godini 2021./2022. financirati školsku prehranu socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, sukladno Odluci o pravima i pomoćima u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 6/21.), koju je 9. srpnja 2021. godine donijelo Gradsko vijeće Grada Dugog Sela.  

Pravo na ovu vrstu pomoći imaju učenici osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela koji su članovi kućanstva:

  • čiji mjesečni prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca nije veći od 2.000,00 kn 
  • korisnika zajamčene minimalne naknade. 

Zahtjev sa popunjenom izjavom o broju članova zajedničkog kućanstva i pripadajućom dokumentacijom podnosi se osnovnoj školi koju učenik pohađa, početkom školske godine. Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

Učenici koji dolaze iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade NE PODNOSE zahtjev već će se podaci zatražiti od Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. 

                GRAD DUGO SELOSkip to content