OBAVIJESTI O ODABIRU U 2020. GODINI

Sukladno članku 8. stavku 11 I članku 9. stavku 11. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni glasnik grada Dugog Sela, broj 3717, 8/18 I 10/18), objavljujemo sljedeće:

Prosinac:

Nabava materijala i usluga potrebnih za provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta Izgradnja i opremanje pješačko-biciklističkih staza u Dugom Selu

Pružanje usluge revizije projekta Izgradnja  i opremanje pješačko-biciklističkih staza u D.Selu

Izrada IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada D.Sela

Održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta

Redovno održavanje nerazvrstanih makadamskih cesta

Pojačano održavanje i rekonstrukcija nerazvrstanih makadamskih cesta

Održavanje i rekonstrukcija cijevnih propusta

Održavanje odvodnje nerazvrstanih cesta

Održavanje poljskih putova

Održavanje javne rasvjete

Održavanje prometne signalizacija-horizontalna

Održavanje prometne signalizacija-vertikalna

Studeni:

NABAVA RADOVA ZA POSTAVU SEMAFORA NA KRIŽANJU ULICE HRVATSKOG PREPORODA I ULICE A. I B.BOŽIKOVIĆ

NABAVA USLUGE REVIZIJE ZA PROJEKT KULTURNI CENTAR ZA POSJETITELJE U DUGOM SELU

NABAVA USLUGE NADZORA NAD RADOVIMA IZGRADNJE GARAŽE DVD OSTRNA

Listopad:

Nabava pružanja usluge ovlaštenog neovisnog revizora na projektu Razvoj infrastrukture poduzetničke zone Puhovec – Dugo Selo.

NABAVA RADOVA IZGRADNJE DJEČKEG IGRALIŠTA ZA NASELJE LUKARIŠĆE

NABAVA MATERIJALA I USLUGA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI – PROJEKT KULTURNI CENTAR ZA POSJETITELJE U DUGOM SELU

Rujan:

NABAVA USLUGE NAJMA AUTOMATA ZA PRODAJU TOPLIHBEZALKOHOLNIH NAPITAKA

NABAVA PRUŽANJA USLUGE UPRAVLJANJA PROSJKTOM I ADMINISTRACIJE-PROJEKT IZGRADNJA I OPREMANJE PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA U DUGOM SELU

Kolovoz:

NABAVA USLUGE IZMJENE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – PROJEKT KULTURNI CENTAR ZA POSJETITELJE U D.SELU

OBAVIJEST O ODABIRU ZA PRUŽANJE USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM

Obavijest o odabiru sa zapisnikom o pregledu i ocjeni

Srpanj:

NABAVA RADOVA IZGRADNJE NOGOSTUPA U DIJELU KOPČEVEČKE ULICE

Lipanj:

OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge mobilne telefonije

OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova izgradnje nogostupa u Ulici Ivice Lovretića

Svibanj:

OBAVIJEST O ODABIRU – OPSKRBA PLINOM

OBAVIJEST O ODABIRU – PROŠIRENJE SUSTAVA WIFI NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

OBAVIJEST O ODABIRU – SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIKA

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE-PODUZETNIČKA ZONA PUHOVEC-DUGO SELO

OBAVIJEST O ODABIRU-HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Travanj:

OBAVIJEST O ODABIRU-HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

OBAVIJEST O ODABIRU-STAZE OKO SKATE PARKA

OBAVIJEST O ODABIRU-UREĐENJE PROSTORA GLAZBENE ŠKOLE

OBAVIJEST O ODABIRU-VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Ožujak:

Nabava poludpodzemnih spremnika u Ulici B.A. Kažotića i Školskoj ulici

Postavljanje antistres podloga i zaštitnih ograda na postojećim dječjim igralištima – Osječka ulica

Zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica na području GDS u 2020. godini

Veljača:

Održavanje javne rasvjete u 2020. godini

Izgradnja skate parka-faza II

Siječanj:

Održavanje nogostupa i pješačkih staza

Održavanje poljskih putova

Održavanja SPI sustava

Poštanske usluge

Rasvjeta na nogom.igralištu NK D.Selo

Redovno održavanje makadamskih cesta

Zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica

Održavanje i rekonstrukcija cijevnih propusta

Održavanje infor.opreme i računala

Održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta

Pojačano održavanje makadamskih cesta

Održavanje odvodnje narazvrstanih cesta

Održavanje odvodnje nerazvrstanih cesta – izmjena obavijesti

Skip to content