Sukladno članku 8. stavku 11 I članku 9. stavku 11. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni glasnik grada Dugog Sela, broj 3717, 8/18 I 10/18), objavljujemo sljedeće:

Kolovoz:

OBAVIJEST O ODABIRU ZA PRUŽANJE USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM

Obavijest o odabiru sa zapisnikom o pregledu i ocjeni

Lipanj:

OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge mobilne telefonije

OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova izgradnje nogostupa u Ulici Ivice Lovretića

Svibanj:

OBAVIJEST O ODABIRU – OPSKRBA PLINOM

OBAVIJEST O ODABIRU – PROŠIRENJE SUSTAVA WIFI NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

OBAVIJEST O ODABIRU – SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIKA

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE-PODUZETNIČKA ZONA PUHOVEC-DUGO SELO

OBAVIJEST O ODABIRU-HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Travanj:

OBAVIJEST O ODABIRU-HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

OBAVIJEST O ODABIRU-STAZE OKO SKATE PARKA

OBAVIJEST O ODABIRU-UREĐENJE PROSTORA GLAZBENE ŠKOLE

OBAVIJEST O ODABIRU-VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Ožujak:

Nabava poludpodzemnih spremnika u Ulici B.A. Kažotića i Školskoj ulici

Postavljanje antistres podloga i zaštitnih ograda na postojećim dječjim igralištima – Osječka ulica

Zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica na području GDS u 2020. godini

Veljača:

Održavanje javne rasvjete u 2020. godini

Izgradnja skate parka-faza II

Siječanj:

Održavanje nogostupa i pješačkih staza

Održavanje poljskih putova

Održavanja SPI sustava

Poštanske usluge

Rasvjeta na nogom.igralištu NK D.Selo

Redovno održavanje makadamskih cesta

Zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica

Održavanje i rekonstrukcija cijevnih propusta

Održavanje infor.opreme i računala

Održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta

Pojačano održavanje makadamskih cesta

Održavanje odvodnje narazvrstanih cesta

Održavanje odvodnje nerazvrstanih cesta – izmjena obavijesti

Skip to content