Objavljeni zapisi o sokolskom pokretu u Dugom Selu

U 51. knjizi Biblioteke „Terra sancti Martini“ Gradska knjižnica Dugo Selo objavila je knjigu „Sokolski pokret u Dugom Selu“ koja je predstavljena 15. lipnja. O toj najstarijoj sportskoj organizaciji u Dugom Selo nema značajne građe niti dokumentacije, kako je napomenuo urednik Predrag Topić, koji je istraživački i analitički objedinio zabilješke iz više izvora. Osnivanje sokolskog društva 1919. godina bio odjek pokreta iz druge polovice 19. stoljeća.
Tada je taj tjelovježbeni pokret osnovan u Češkoj ali je već u začetku imao i ulogu osamostaljenja slavenskih naroda unutar Austro-ugarske monarhije. Kao većina organiziranih aktivnosti u svim razdobljima sokolski je pokret unatoč sportskom, odgojnom, prosvjetiteljskom duhu bio pod utjecajem društveno-političkih okolnosti.
O tom je aspektu govorio Josip Trupec obrazlažući kako su politička prelamanja odražavala sokolsku organizaciju. Zvonko Barilić u svojem je izlaganju na promociji izdanja naglasio sportski duh pokreta, organiziranu tjelovježbu u pojedinačnim i grupnim oblicima. Pokret, značajan za zdravlje tijela i duha, bio je doprinos odgoju, kulturi, prosvjetiteljstvu, slobodi uma, publicistici budući se opći napredak postizao na svim tim područjima. Iako je sokolski pokret ukinut odlukom ustaškog režima 1941. godine, tragovi te značajne djelatnosti ostali su utisnuti u zajednici u vidu sportskih, kulturnih, moralni i inih dosega. Tadašnja dugoselska Sokolana bila je materijalno svjedočanstvo organiziranih djelatnosti (koje su bile preteča kasnijih sportskih i društvenih organizacija) ali je i ona doživjela sudbinu ljudskom rukom obrisanih povijesnih tragova.
Knjigu zapisa o dugoselskim sokolima, gdje su zabilježeni doprinosi naših predaka, moguće je nabaviti u Gradskoj knjižnici Dugo Selo.Skip to content