Očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike vezano na obvezu preuzimanja otpada sa zatvorenog odlagališta Grada Sveti Ivan Zelina

PREDMET: Odlaganje otpada sa zatvorenog odlagališta Grada Sveti Ivan Zelina na

odlagalište „Andrilovec“,

Grad Dugo Selo Veza: vaši dopisi Klasa: 351-02/19-02/01,

Urbroj: 238/07-01-06/01-19-3 i

Klasa: 351-02/19-03/01, Urbroj: 238/07-01-06/01-19-6

– očitovanje, daje se

Poštovani gospodine Panian,

na templtemelju Vašeg upita koji se odnosi na zatvaranje i prestanak odlaganja otpada na odlagalištu Grada Sveti Ivan Zelina i nastavak odlaganja na odlagalištu „Andrilovec“, Grad Dugo Selo daje se sljedeće očitovanje.

Sukladno odredbama članka 26. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17, 14/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 21a Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, br. 114/15, 103/18) ministar je Odlukom o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“, br. 3/19, 17/19) utvrdio redoslijed i dinamiku zatvaranja odlagališta kao i obveze osobe koja upravlja odlagalištem da preuzima određeni miješani komunalni i neopasni otpad sukladno Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada.

Sva navedena odlagališta u Odluci potrebno je zatvoriti i odlaganje otpada preusmjeriti na ona pripadajuća odlagališta koja su određena u Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada.

Nadalje, Zakonom je propisano u članku 26. stavku 11. da je svaka osoba koja upravlja odlagalištem dužna u vrijeme i na način propisan Odlukom o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta obustaviti preuzimanje otpada na odlagalištu i zatvoriti odlagalište te za vrijeme dok odlagalište još nije zatvoreno, preuzimati miješani komunalni otpad prikupljen iz određene jedinice lokalne samouprave pri čemu je dužan primjenjivati istu cijenu za

preuzimanje miješanog komunalnog otpada po toni za sve davatelje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Također vezano uz prethodno navedeno, sukladno članku 28. stavku 1 točki 9. Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je na svom području osigurati prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja pravna osoba koja je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i preuzimati miješani komunalni otpad prikupljen iz druge određe lokalne samouprave sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta.

Svaka osoba koja je obveznik sukladno prethodno navedenim odredbama treba uskladiti svoj način rada i poslovanja.

Ukoliko se utvrde nepravilnosti koje se odnose na provedbu navedenog nadležna inspekcija zaštite okoliša sukladno Zakonu provodi inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona i propisa donesenih temeljem Zakona, a sukladno članku 169. stavak 1. točka 8. Zakona propisane su i novčane kazne za jedinice lokalne samouprave ukoliko ne osiguraju prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja pravna osoba koja je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i preuzimanje miješanog komunalnog i neopasnog otpada prikupljenog iz određene jedinice lokalne samouprave sukladno Odluci.

Ukoliko postoje stvarno opravdani razlozi radi kojih nije moguće preusmjeriti otpad na odlagalište određeno u Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada, konkretno u ovom slučaju na odlagalište „Andrilovec“, jedinica lokalne samouprave ili osoba koja upravlja odlagalištem koje je predviđeno zatvoriti sukladno Odluci može sama u suradnji i sa drugim odlagalištem koje obavlja djelatnost odlaganja miješanog komunalnog i neopasnog otpada ugovoriti daljnje odlaganje otpada sa svojeg odlagališta.

Ovo ministarstvo stoji Vam na raspolaganju za sva ostala dodatna pojašnjenja.

S poštovanjem,

POMOĆNICA MINISTRA

Anamarija Matak

 

Originalni dokument možete preuzeti na linku ispod:

Odgovor MZOESkip to content