Od 1. siječnja građani mogu gotovinom, bez naknade, plaćati gradske račune i račune DKPC-a u Hrvatskoj Pošti

Grad Dugo Selo osigurao je od 1. siječnja 2020. godine  plaćanje svih administrativnih pristojbi grada (komunalna naknada i komunalni doprinos) te svih servisa Dugoselskog komunalno poduzetničkog centra / DKPC ( odvoz smeća i  grobna naknada) /potpuno besplatno za sve građane u prostorijama Hrvatske Pošte. To u konačnici znači da će svi građani koji gradske račune i račune DKPC-a plaćaju gotovinom od sad to isto moći činiti na šalteru Hrvatske Pošte bez naknade.

Poslovnica Hrvatske Pošte u Dugom Selu radi svakim radnim danom od 7,00 do 20,00 sati što  će građanima omogućiti izbjegavanje gužvi jer račune mogu platiti tijekom cijelog dana.  Time je omogućeno daljnje plaćanje gotovinom bez naknade, što je građanima bilo onemogućeno nakon ukidanja gotovinskih blagajni.

Grad Dugo Selo i  komunalno poduzeće  ukidanjem gotovinskih blagajni  ostvarili su znatnu uštedu, odnosno smanjen  je trošak radne snage i potpuno ukinut  trošak osiguranja i transfera  novca u gotovini. Osim toga takva odluka rasteretila je i građane od plaćanja naknade po  navedenim računima odnosno uplatnicama.

Važno je istaknuti da je ova odluka rezultat dugogodišnje suradnje i dobrih odnosa  Hrvatske Pošte i grada Dugog SelaSkip to content