Od 26. studenog ove godine bez potvrde o izobrazbi nema kupovine pesticida – prijavite se na tečaj za sigurno rukovanje pesticidima u POU Dugo Selo

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida osobe koje prilikom obavljanja svog rada dolaze u doticaj s pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima. Krajnji rok, nakon kojeg osobe koje nisu završile program izobrazbe, više neće moći kupiti pesticide je 26. studeni ove godine. Da biste izbjegli ovu mogućnost, Pučko otvoreno učilište Dugo Selo organizira izobrazbu o sigurnom rukovanju pesticidima. Tečaj započinje 12. studenog, a prijave se primaju u Pučkom otvorenom učilištu Dugo Selo, ili na broj telefona 2753-419.Skip to content