Odabrani projekti udruga za financijsku potporu u području kulture te zdravstvenom i socijalno-humanitarnom području

Po zaključenju javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora za zdravstvene, socijalno-humanitarne i slične udruge, kao i za udruge iz područja javnih potreba u kulturi usvojeni su predloženi programi i projekti od interesa za građane Grada Dugog Sela koji će biti financirani u iznosu od 120.000 € iz gradskog proračuna ove godine.

Prema riječima pročelnika za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Borisa Savića predviđeno je povećanje sredstava u odnosu na prošle godine tako da je za svako područje planirano je 60.000 €. U području kulture pristigla su četiri zahtjeva, koja su i odobrena. „Njihovi projekti bazirani su na očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja vezanih uz područje grada, ali i cijele Hrvatske, a kao preteča ističe se KUD Preporod sa svojim višegodišnjim programima prepoznatim na nacionalnoj razini“, istaknuo je pročelnik. Također usvojen je zahtjev Vokalnog ansambla DUGA sa tri programa vezanim uz opernu i sakralnu i glazbu te glazbu kajkavskog narječja. Likovna udruga Dugo Selo planira organizaciju nekoliko izložbi i sudjelovanje u nizu gradskih manifestacija te Udruga Hrvata BiH „Rodna gruda“ čiji su programi vezani uz očuvanje tradicijske baštine Hrvata te ostvaruju čvrstu međunarodnu suradnju. Na području zdravstvene, socijalno-humanitarne i slične djelatnosti odabrano je 11 zahtjeva – među kojima su, između ostalih, umirovljeničke udruge, braniteljske, djece s poteškoćama, populacije osoba s invaliditetom te druge, a čiji projekti su već od ranije prepoznati kao kvalitetni i uspješni, te prije svega pomažu najranjivijim pripadnicima našeg društva i zajednice.

 Skip to content