Odbor za financije i proračun suglasan uz kreditno zaduženje Grada, no ne i uz kreditno zaduženje DKPC-a

Kako je utvrđeno na sjednici Odbora za financije i proračun, pod predsjedavanjem Stjepana Štefinovca, kojoj su još nazočile dogradonačelnica Jasminka Kokot Bambić i voditeljica gradskog Odjela za računovodstvo Marica Knezić, prijedlozi odluka o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela za izgradnju dječjih vrtića kao i kreditnog zaduženja Grada za izgradnju nogostupa su prihvaćeni, dok je za prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. dato negativno mišljenje.

Kako se predlaže, za dogradnju područnog objekta DV Dugo Selo u Lukarišću planira se kreditno zaduženje u iznosu od 796.337 eura te za izgradnju novog vrtićkog objekta u Velikoj Ostrni u iznosu od 1.068.418 eura, odnosno sveukupno milijun i 864.755 eura. Za izgradnju nogostupa planirano je kreditno zaduženje u ukupnom iznosu od 2.033.314 eura – od toga za nogostup u Velikoj Ostrni i Maloj Ostrni od 1.353.773 eura te za nogostup u Leprovici 679.541 euro kredita. Voditeljica Knezić istaknula je kako ukupna godišnja kreditna obveza jedinice lokalne samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, dok će ovim kreditnim zaduženjima ukupna suma kreditnog zaduženja gradskog proračuna iznositi 14,5%.

Vezano uz prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje DKPC-a d.o.o. kojim bi ista tvrtka kupila teretno vozilo za prikupljanje mješovitog komunalnog otpada, a otplatu kredita realizirala bi iz prihoda svoje djelatnosti. S obzirom da je DKPC već proveo postupak nabave dogradonačelnica Kokot Bambić je napomenula kako tvrtka nije dodatno ispitala tržište s obzirom da se radi visokoj cijeni ponude u iznosu od 279.378 eura (s PDV-om). Odbor je naposljetku dao negativno mišljenje o ovom prijedlogu odluke.Skip to content