Odbor za komunalne djelatnosti dao negativno mišljenje o Programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture

Odbor za komunalne djelatnosti na današnjoj je sjednici razmotrio prijedloge Programa građenja te održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Oba su, s 5 glasova protiv i 2 za, odbijena. Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Marko Salapić, nazočili su zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić i stručne službe Grada s resornim pročelnikom Marijom Vinkom.

Program građenja iznosi 24,3 milijuna kuna, polovica otpada na obilaznicu kroz Poduzetničku zonu čija je vrijednost 13,5 mil.kuna, naveo je pročelnik Vinko. Udio Grada je 5,9 mil.kuna, ostali izvori financiranja su sredstva dobivena putem natječaja iz EU fondova, Ministarstva regionalnog razvoja i Zagrebačke županije. Za nogostup u Kopčevcu očekuje se još jedan krug natječaja za ruralni razvoj. Pitano je još za nogostupe prema Martinu, u Ostrni, I.Lovretića. Program održavanja vrijedan je 9,9 mil.kuna, a Salapića je zanimala stavka od 450.000 kuna za uređenje prostora ispred POU-a Dugo Selo. Ta su sredstva namijenjena za opremu i montažno igralište koje je predviđeno glavnim projektom. Salapić smatra da ako postoji rješenje za uklanjanje zašto uložiti sredstva, a pročelnik Vinko odgovorio kako je Grad uvjerenja da će taj postupak biti obustavljen. Za Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koja se usklađuje sa zakonskim odredbama, jednoglasno su predložili Gradskom vijeću da se donese. Na kraju je predsjednik Salapić iznio dopis MO Kopčevec u kojem traže poboljšanje kom. infrastrukture na svom području, između ostalog i sanaciju prometnica, dječje igralšte, zacjevljenje kanala, dodatna rasvjetna tijela. Član Odbora Stjepan Štefinovec osvrnuo se na rad ovog Odbora napomenuvši kako su oni savjetodavno tijelo i da MO-ovi nisu u korespondenciji s njim, to se radi amandmanima i kako je potrebno ljude educirati. Odluke su na dnevnom redu sutrašnje 22. redovne sjednice Gradskog vijeća.Skip to content