Odbor za komunalne djelatnosti o prošlogodišnjim izvješćima programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Članovi Odbora za komunalne djelatnosti pod predsjedavanjem Mate Rajkovače na svojoj sjednici prije sutrašnje sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela razmatrali su izvješća o izvršenju programa gradnje i programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. Sjednici su prisustvovali gradonačelnik Stipo Velić, njegov zamjenik Pavo Jakovljević te predstavnici Gradskog upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo. Prema izvješću programa gradnje realizirano je 7,1 milijun kuna prihoda, dok je planirano 10,5 milijuna kuna. Razlika u iznosu od 4,4 milijuna kuna dogodila se uslijed smanjenih prihoda od komunalnog doprinosa (planirano 3,5 milijuna kuna, dok je ostvareno 3,4 milijuna), te su za 4,4 milijuna kuna umanjeni planirani prihodi iz proračuna. Između ostalog, pojasnio je pročelnik Marijo Vinko, izostala je realizacija cestovnog prometa u poduzetničkoj zoni Puhovec, a čija se izgradnja prolongira za ovu godinu. Predsjednik Odbora Rajkovača usporedio je podatke o realizaciji programa gradnje iz 2012. kada je ostvareno 4,182.000 kuna, te iz 2013. godine sa 4,470.000 kuna, istaknuvši zadovoljstvo što je prošlogodišnji program ostvario ukupno 2,6 milijuna kuna više prihoda.

Programom održavanja komunalne djelatnosti planirano je 4,9 milijuna kuna prihoda, a ostvareno je 4,4 milijuna kuna, što je relativno dobra realizacija, ocijenio je pročelnik Vinko. „Ovo je program režijskih troškova grada. Iako se od pojedinih stavaka protekle godine odustalo, činjenica ja kako su sukladno rastu grada, potrebe sve veće“, kazao je pročelnik. Ističe visoke troškove javne rasvjete, no navodi i uštede ostvarene u stavci zbrinjavanja uginulih životinja, dok je za zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica i dalje veliko izdvajanje, no u skladu sa zakonskim obvezama. Članovi Odbora jednoglasno usvojivši izvješća prosljeđuju ih na donošenje Gradskom vijeću Grada Dugog Sela.Skip to content