Odbor za komunalnu djelatnost usvojio 2. rebalans Programa gradnje infrastrukture za 2014. godinu

odbor kom.djel.Na današnjoj sjednici Odbora za komunalnu djelatnost pod predsjedavanjem Mate Rajkovače razmotrene su druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu koje bilježe povećanje prihoda za 640.000 kuna, tako da sada ukupno iznose 12.193.000 kuna. Na sjednici kojoj su nazočili gradonačelnik Stipo Velić, njegov zamjenik Vlado Kruhak i predsjednik Gradskog vijeća Željko Ivaniček, pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko pojašnjava kako je do povećanja prihoda došlo radi priljeva prihoda na stavci komunalnog doprinosa uslijed rekonstrukcije dugoselskog željezničkog kolodvora. Isto tako izmjene se predlažu zbog mogućnosti ostvarenja dodatnih sredstava potpore Zagrebačke županije za sufinanciranje izvanrednog održavanja županijskih cesta. Ovim izmjenama povećana su sredstva, ukupno 570.000 kuna za izgradnju nerazvrstanih cesta koje su u prvim izmjenama Programa izbačene. Tako da je planirana realizacija asfaltiranja u Ulici Slavka Kolara, Zelengaj, Vrhovec, produžetak Osječke ulice, Martinski vijenac i produžetak Krležine ulice, dodaje pročelnik. Vraćena su sredstva za izgradnju dječjeg igrališta u Velikoj Ostrni, a u dijelu sanacije odlagališta otpada Andrilovec dodana je izrada elaborata zaštite okoliša, te je umjesto novelacije projekta odlagališta planirana izrada projekta rekonstrukcije završnog sloja odlagališta sukladno dogovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sve predložene izmjene i dopune 2. rebalansa Programa gradnje komunalne infrastrukture za ovu godinu usvojene su jednoglasno i proslijeđene na razmatranje Gradskom vijeću Grada Dugog Sela koje će o njima raspravljati na svojoj sjednici u srijedu, 16. srpnja. Na kraju sjednice Odbora za komunalnu djelatnost predsjednik Rajkovača najavio je povlačenje s mjesta predsjednika s obzirom da pojedini njegovi prijedlozi nisu uzeti u obzir, obrazložio je, istaknuvši primjer izostavljanja ulica za asfaltiranje u naselju Kopčevec, uz još neke primjedbe i prijedloge.Skip to content