Odbor za komunalnu djelatnost usvojio druge rebalanse programa, kao i prijedloge Programa gradnje i Programa održavanja za 2016. godinu

Sinoć je pod predsjedavanjem Mate Rajkovače održana sjednica Odbora za komunalne djelatnosti kojoj su prisustvovali gradonačelnik Stipo Velić, njegov zamjenik Vlado Kruhak, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Božidar Cik i pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko. Tom prilikom raspravljalo se o prijedlozima drugih rebalansa programa gradnje i programa održavanja za ovu godinu te prijedlozima istih programa za 2016. godinu. Prema drugim izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu prihodi se smanjuju za 4.075.000 kuna, tako da ukupno iznose 7.012.500 kuna. Od komunalnog doprinosa je prihodovano 3.768.500 kuna, iz gradskog proračuna 2,5 milijuna kuna te 742.000 kuna na osnovu naknade iz cijene javne usluge. Kako je pojasnio pročelnik Vinko prolongirana je, između ostalih projekata,  izrada glavnog projekta i izgradnja dječjeg igrališta Dugo Selo jug, uređenje staza i pješačkog mosta u Perivoju grofa Drašković, uređenje zelene površine u Kolodvorskoj ulici. Odustaje se od projektiranja nogostupa u Sajmišnoj ulici (od Ul. hrvatskih branitelja do Oborovske ulice te obnove nogostupa u Obrovskoj ulici, dok je pokrenuta I. faza izgradnje nogostupa u Ulici Bože Huzanića. Izgradnja parkirališta u Ulici hrvatskog preporoda i u odvojku Ulici I. G. Kovačića, kao i otkup parcela za izgradnju nathodnika u Puhovu te izgradnja zaobilaznice kroz poduzetničku zonu Puhovec odgađa se za sljedeću godinu. S druge strane izgradnja nerazvrstanih cesta tekla je u skladu s planom tako da je sanirano, asfaltirano, najviše frezanim asfaltom, više od 30 ulica. Člana Odbora Branko Deronja komentirao je kako je potrebno dovršiti i nivelirati ulaze u dvorišta u Rugvičkoj ulici koji su ostali nedovršeni nakon rekonstrukcije ove ulice, na što je gradonačelnik odgovorio kako će isto biti riješeno. Što se tiče postavljanja oglasne ploče za područje MO Jug, kao i za MO Istok i MO Prozorje koji su zatražili iste, biti će riješeno sljedeće godine. Člana Stjepana Štefinovca zanimali su razlozi smanjenja prihoda prema ovogodišnjem Programu gradnje. Pročelnik Vinko naveo je izostanak planiranih dodatnih sredstava iz Zagrebačke županije, te iz Ministarstva, a glavni razlog je neostvarenje očekivanih prihoda. Drugi rebalans Programa održavanja komunalne infrastrukture planira smanjenje od 929.000 kuna, tako do ukupna sredstva iznose 4.406.000 kuna. Od komunalne naknade prihodovano je ukupno 4 milijuna kuna koliko je i planirano, dok su smanjena sredstva iz proračuna od planiranih 1,3 milijuna kuna na 406.000 kuna.

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu planira ukupno 13.186.000 kuna prihoda, od toga komunalnog doprinosa je 4,5 milijuna kuna, iz gradskog proračuna 7.986.000 kuna te 700.000 kuna naknade iz cijene javne usluge. Od većih i zahtjevnih projekata izdvaja se izgradnja nogostupa u Kopčevečkoj ulici I., II. i III. etapa, u ukupnom iznosu od 2 milijuna 750.000 kuna; zatim za izgradnju rotora na raskrižju Osječke ulice i Ulice I.G. Kovačića planirano je milijun i pol kuna; te za zaobilaznicu kroz poduzetničku zonu Puhovec – I. faza u makadamu planirano je također milijun i pol kuna. Predsjednik Odbora Rajkovača skrenuo je pažnju na problem neriješen kanalizacije u staroj Ferenečakovoj ulici, na što je pročelnik Vinko kazao kako izgradnja vodnih građevina nije sastavni dio Programa gradnje, već je prema zakonu pod ingerencijom trgovačkih društava, odnosno DUKOM-a, koji, prema njegovim saznanjima, izgradnju iste kanalizacije uvrstio u svoj program te će za realizaciju zatražiti sufinanciranje od Hrvatskih voda.

Što se tiče Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu ukupni planirani prihodi iznose 5 milijuna i 90.000 kuna koji će se u cijelosti osigurati uplatama komunalne naknade. Svi Programi usvojeni na sjednici bit će proslijeđeni Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na raspravu i donošenje na sutrašnjoj sjednici.Skip to content