Odbor za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Dugog Sela: PREDLOŽENE IZMJENE

O prijedlogu izmjena i dopuna Statuta Grada Dugog Sela i Poslovnika Gradskoga vijeća članovi Odbora za Statut i Poslovnik, kojim predsjeda Darjan Budimir, raspravljali su 23. siječnja.
Razlog provođenja izmjena jest Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojeg je Hrvatski sabor donio 8. prosinca 2017. godine. Uglavnom se radi o usklađenju navedenih dokumenata s tim Zakonom. Uz to predložene su manje izmjene tehničke naravi, izmjene nekih naziva te, između ostaloga, i obveze trgovačkih društava i ustanova za podnošenje izvješća o radu Gradskome vijeću jednom godišnje za prethodnu godinu.
Osim prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta, utvrđen je i prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Dugog Sela iz istih razloga – zakonskih izmjena te promjena pojedinih naziva.
Predložena je i izmjena odredbe kojom bi se sjednice Gradskoga vijeća trebale sazivati pet radnih dana prije datuma održavanja.
Odbor je prijedloge utvrdio jednoglasno. O izmjenama ugrađenim u prijedloge Statutarne i Poslovničke odluke odlučit će gradski vijećnici na dolazećoj sjednici.Skip to content