Odbor za Statut i poslovnik o novom nacrtu Statuta Grada Dugog Sela i njegovim izmjenama

Pod predsjedavanjem Darjana Budimira te u prisustvu dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i pročelnika Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladena Šestana, danas je održana sjednica Odbora za Statut i poslovnik na kojoj su članovi upoznati s nacrtom Statuta Grada Dugog Sela.

Kako je pojasnio pročelnik Šestan predloženi Nacrt usklađen je s novim izmjenama i dopunama dvaju zakona koji su stupili na snagu 24. prosinca 2020. godine, a radi se o Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakona o lokalnim izborima. Među glavnim promjenama je da se sukladno veličini i broju stanovnika grada Dugog Sela (kategorija od 10.000 do 20.000 stanovnika) broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave smanjuje s dosadašnjih 17 na 15 vijećnika. Nadalje, naknada za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, a određuje se u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela za grad s brojem stanovnika kao što je Dugo Selo, ne smije iznositi više od 10.000 kuna. Također limitira se i naknada za predsjednika predstavničkog tijela koja može biti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade. Zatim, ozakonjuje se održavanje sjednica elektroničkim putem, što je potencirano epidemiološkom situacijom u kojoj se nalazimo. Dosada se isto održavanje moglo održati temeljem dobivenog mišljenja resornog ministarstva, dok se sada omogućuje sazivanje i održavanje sjednice elektroničkim putem, uz poštovanje svih rokova od ranije. U daljnjem pojašnjenju izmjena zakona pročelnik navodi kako građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma, zbora građana, podnošenja prijedloga i peticija te se isto detaljnije uređuje. Tako peticiju mora podržati najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici dok predstavničko tijelo odgovor podnositeljima peticije mora dati najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. Podnošenje pritužbi i peticija moguće je elektroničkim putem, što je novina.

Grad Dugo Selo umjesto dosadašnja dva zamjenika gradonačelnika, imat će jednog zamjenika, a mogućnosti obnašanja dužnosti (profesionalno ili volonterski) ostaju i dalje. O svim promjenama rada dužnosnika od sada se mora odmah obavijestiti resorno Ministarstvo. Novina je isto tako je da kandidati za gradonačelnika i zamjenika na izborima ne moraju više ispunjavati uvjet od 6 mjeseci prebivališta u JLS za koju se kandidiraju, već je sada dovoljno da na dan donošenja odluke o raspisivanju izbora, odnosno stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prebivalište u istoj JLS.

Pročelnik Šestan na kraju dodaje kako se donosi novi Statut Grada Dugog Sela s obzirom da je postojeći iz 2013. godine u međuvremenu već mijenjan u tri navrata, dok novi konceptualno nije mijenjan, već je usklađen s novim izmjenama zakona te je prilagođen novom vremenu. Najavio je također skore izmjene Poslovnika te izmjene odluka od naknadama predstavnika izvršen i predstavničke vlasti. Prije donošenja na Gradskom vijeću nacrt Statuta proći će i savjetovanje s javnošću, na kraju zaključuje pročelnik. Nacrt su podržali svi članovi Odbora za Statut i poslovnik.

a te je prilagođen novom vremenu. Najavio je također skore izmjene Poslovnika te izmjene odluka od naknadama predstavnika izvršen i predstavničke vlasti. Prije donošenja na Gradskom vijeću nacrt Statuta proći će i savjetovanje s javnošću, na kraju zaključuje pročelnik. Nacrt su podržali svi članovi Odbora za Statut i poslovnik.Skip to content