Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje predlaže obustavu izdavanja prethodnog odobrenja za izgradnju višestambenih građevina do donošenja Prostornog plana

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje pod predsjedavanjem Tihomira Čekade na svojoj jučerašnjoj sjednici, u nazočnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Darjana Budimira, zamjenika gradonačelnika Nikole Tominca te pročelnika za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marija Vinka, razmotrio je prijedloge zaključka o davanju odobrenja za izgradnju tri višestambene zgrade na području katastarskih općina Dugo Selo I.

Naime, iste prijedloge trebalo bi usvojiti Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici zakazanoj za sutra, 27. veljače, jer prema Prostornom planu uređenja Grada Dugog Sela propisano je da se višestambene zgrade mogu graditi neposrednom provedbom Plana unutar građevinskih područja naselja Dugo Selo, Kopčevec i Lukarišće isključivo uz prethodno odobrenje Gradskog vijeća. Članovi Odbora, ovaj puta, sve prijedloge zaključaka o davanju odobrenja za izgradnju nisu prihvatili, te su na kraju sjednici donijeli zaključak da se do daljnjega obustavi izdavanje prethodnog odobrenja za višestambenu izgradnju za područje naselja Dugo selo Lukarišće, Kopečevc do donošenja Prostornog plana uređenja grada Dugog Sela.

1.JPG 2.JPG 3.JPG

 Skip to content